bt365娱乐场常务委员会公告 第9号
发布时间:2017-10-20   点击量:

滨州市第十届人民代表大会常务委员会第3次会议,根据滨州市中级人民法院院长吴声的提请,于2017年622免去

李同义、王霞的滨州市中级人民法院审判员职务。

现予公告。

 

 

                                                              bt365娱乐场常务委员会

                                                                    2017年622